دیگه سکوت علامت رضا نیست ....

Related image

دیگه نه "شلوار پاره" نشونه "فقره"

نه "سکــوت" علامت "رضــایت"

دنــیـــــــــــــــای غـــریـبـیــست

ارزشـــــــــــها "عـــــــــــــــــــوض" شـده

"عـــــوضــــــــــی هــا"، بــا ارزش شــــدن..:: برچسب‌ها: سکوت , بی کسی , دلدار , اول چت , ,
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
نویسنده :
تاریخ : شنبه 18 آذر 1396
شاید چشمهای ما نیاز داشته باشد...

Image result for ‫عکس عاشقانه‬‎

شایــــــ ـد ...!

چشم هـــ ـای ما نیاز داشته باشنــــ ـد...

که گاهــــ ـی با اشـــ ـک هـــ ـایمان شسته شوند...

تا بار دیگـــــ ـر زندگــــ ـی را...

با نگــــ ـاه شفاف تــــ ـری ببینیم...:: برچسب‌ها: چشم , حرف , اول چت , ,
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
نویسنده :
تاریخ : شنبه 18 آذر 1396
هرگز چشمانت را ....

Related image

هرگز چشمانت را برای کسی که معنی چشمانت را نمیداند گریان مکن "هرگز":: برچسب‌ها: هرگز , چشم , اول چت , ,
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
نویسنده :
تاریخ : شنبه 18 آذر 1396
با چشم هایت حرف دارم...

Image result for ‫عکس عاشقانه‬‎

با چشم هایت حرف دارم
می خواهم
ناگفته های بسیاری را برایت بگویم

از بهار،
از بغض های نبودنت،
از نامه های چشمانم،
که همیشه بی جواب ماند..

باور نمی کنی
تمام این روزها
با لبخندت آفتابی بود
اما،
دلتنگی آغوشت
رهایم نمی کند

به راستی
عشق
بزرگترین آرامش جهان است:: برچسب‌ها: چشم , حرف , اول چت , ,
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
نویسنده :
تاریخ : شنبه 18 آذر 1396
هزار بارم که ...

Related image

هزار بارهم که از این شانه به آن شانه بغلتی
این شب صبح نمی شود
وقتی دلتنگ باشی !:: برچسب‌ها: هزار , شانه , اول چت , ,
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
نویسنده :
تاریخ : شنبه 18 آذر 1396
تمام اصلهای حقوق بشر را خواندهام ...

Image result for ‫عکس دونفره‬‎

تمام اصل‌های حقوق بشر را خواندم

و جای یک اصل را خالی یافتم
و اصل دیگری را به آن افزودم
عزیز من
اصل سی و یکم :

هرانسانی حق دارد هر کسی را که میخواهد دوست داشته باشد.:: برچسب‌ها: اصل , حقوق , بشر , اول چت , ,
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
نویسنده :
تاریخ : پنج شنبه 16 آذر 1396
خدایا با امدن پاییز...

Related image

خــدآیــــآآآآ بــآ آمــَدن پــآئیــز ، ذره ذره گنـــــآهـــآنــم رآ مـــانند برگـــهـــآی خشــک درختـــآن بریــزآن...

#مــ ــــ ـرآ بــه بهــ ـــ ـــآر...

بــه خــُودت بــرســ ـــ ــآن...!!:: برچسب‌ها: خدا , همه , بالا , اول چت , ,
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
نویسنده :
تاریخ : پنج شنبه 16 آذر 1396
خداوند....

Related image

ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﭘﺮﻧﺪﻩ ﺍﯼ ﺩﺍﻧﻪ ﺍﯼ ﻣﯿﺪﻫﺪ ، ﺍﻣﺎ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻻﻧﻪ ﺍﺵ ﻧﻤﯽ ﺍﻧﺪﺍﺯﺩ:: برچسب‌ها: پرنده , دانه , خداوند , اول چت , ,
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
نویسنده :
تاریخ : پنج شنبه 16 آذر 1396
دوستی یک اتفاق است ....

Related image

دوستی یک اتفاق است و جدایی یک قانون!!

کاش هیچ اتفاقی منجر به قانون نشود...:: برچسب‌ها: دوست داشتن , باران , بو , اول چت , ,
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
نویسنده :
تاریخ : پنج شنبه 16 آذر 1396
بزرگترین لذت زندگی...

Related image

بزرگترینلذتزندگی

داشتن دوست صمیمی است:: برچسب‌ها: لذت , زندگی , اول چت , ,
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
نویسنده :
تاریخ : پنج شنبه 16 آذر 1396
دیگر نه اشکهایم را خواهی دید...

Related image

دیـگـــر نه اشـکـــهایــم را خــواهـی دیــد
نه التـــمـاس هـــایم را
و نه احســـاســاتِ ایــن دلِ لـعـنـتـی را…
به جـــایِ آن احســـاسی که کُـــشـتـی
درخـتـی از غــــرور کـاشـتم:: برچسب‌ها: اشک , بغض , شعر , اول چت , ,
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
نویسنده :
تاریخ : دو شنبه 13 آذر 1396
انرا که غمی چون غم من نیست ...

Related image

آن را که غمی چون غم من نیست چه داند
کز شوق توام دیده چه شب می‌گذراند
وقتست اگر از پای درآیم که همه عمر
باری نکشیدم که به هجران تو ماند . . .:: برچسب‌ها: غم , کهنه , روزها , اول چت , ,
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
نویسنده :
تاریخ : دو شنبه 13 آذر 1396
هر چند کسی میان ما حایل نیست...

Related image

هر چند کسی میان ما حایل نیست
اما نگهت به سوی من مایل نیست
گفتم قسمت دهم ، ولی میگـو یند
چشم تو به هیچ مذهبی قایل نیست . . .:: برچسب‌ها: کسی , میان , ما , حایل , اول چت , ,
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
نویسنده :
تاریخ : دو شنبه 13 آذر 1396
دلا در عاشقی ثابت قدم باش...

Related image

دلا در عاشقی ثابت قدم باش / که در این ره نباشد کار بی اجر
دلم رفت و ندیدم روی دلدار / فغان از این تطاول ٬ آه از این زجر . . .:: برچسب‌ها: دل , امید , صدا , اول چت , ,
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
نویسنده :
تاریخ : دو شنبه 13 آذر 1396
پر نقش تر از فرش دلم نیست

Related image

پر نقش تر از فرش دلم بافته ای نیست / از بس که گره زد به گره حوصله ها را
یک بار هم ای عشق من از عقل میندیش / بگذار که دل حل بکند مسئله ها را .:: برچسب‌ها: نقش , دل , فرش , اول چت , ,
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
نویسنده :
تاریخ : دو شنبه 13 آذر 1396
نمیدانم به مسافر دل بستم..

Image result for ‫عکس دونفره‬‎

نمیدانم به مسافر دل بستم
یا
مسافر شد آنکه به او دل بستم . . .:: برچسب‌ها: مسافر , دلبستن , اول چت , ,
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
نویسنده :
تاریخ : یک شنبه 12 آذر 1396
گفت تا ابد تنهات نمیذارم...

Image result for ‫عکس دونفره‬‎

گفت تا ابد تنهایت نمیگذارم
ابدش چه زود عفو خورد . . .:: برچسب‌ها: ابد , تنها , اول چت , ,
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
نویسنده :
تاریخ : یک شنبه 12 آذر 1396
چشمانت زیباترین درسی است ....

Image result for ‫عکس دونفره‬‎

چشمانت

زیباتریندرس ایست که خوانده ام

چه معلم خوبیست ، نگاهت . . .:: برچسب‌ها: درس , چشم , اول چت , ,
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
نویسنده :
تاریخ : یک شنبه 12 آذر 1396

Image result for ‫عکس دونفره‬‎

دلــــــــتنـگم

بــــــــرای او نـــه

برای منه قبــــل از او

چقــــدر قشنـــگ بــــودم . . .:: برچسب‌ها: دلتنگم , او , من , اول چت , ,
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
نویسنده :
تاریخ : یک شنبه 12 آذر 1396
خواستن دوباره بعضی ادمها...

Image result for ‫عکس دونفره‬‎

خواستنِ دوبارهٔ بعضی‌ از آدمها ، مثل پیکِ آخر مشروبه

نمیدونی بخوری حالتو بهتر می‌کنه یا بالا میاری …!:: برچسب‌ها: خواستن , دوباره , ادم , اول چت , ,
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
نویسنده :
تاریخ : یک شنبه 12 آذر 1396
تنهایی گاهی وقتا تقدیر ما نیست ترجیح ما....

Image result for ‫عکس نوشته‬‎

تنهایی گاهی وقتا تقدیر ما نیست ترجیح ما....:: برچسب‌ها: تقدیر , تنهایی , اول چت , ,
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
نویسنده :
تاریخ : شنبه 11 آذر 1396
هیچ وقت دیر نیست بعضی وقتا دیگه ارزششو نداره...

Image result for ‫عکس نوشته‬‎

هیچ وقت دیر نیست بعضی وقتا دیگه ارزششو نداره...:: برچسب‌ها: ارزش , دیر , اول چت , ,
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
نویسنده :
تاریخ : شنبه 11 آذر 1396
برای کسی که اهسته میرود هیچ مسیری دور نیست ..

Image result for ‫نوشتهای قشنگ‬‎

برای کسی که اهسته میرود هیچ مسیری دور نیست ..:: برچسب‌ها: مسیر , دور , اهسته , اول چت , ,
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
نویسنده :
تاریخ : شنبه 11 آذر 1396
چه رسم غریبیست تو میرویو جان هم میرود

Image result for ‫شعر نوشته های عاشقانه‬‎

چه رسم غریبیست تو میرویو جان هم میرود:: برچسب‌ها: رسم , غریب , دل , اول چت , ,
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
نویسنده :
تاریخ : شنبه 11 آذر 1396
خاطره سوخته را بیم فراموشی نیست...

Image result for ‫شعر نوشته های عاشقانه‬‎

خاطره سوخته را بیم فراموشی نیست...:: برچسب‌ها: سوخته , خاطر , فراموشی , اول چت , ,
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
نویسنده :
تاریخ : شنبه 11 آذر 1396
یارا ن همه رفتند ولی باکی نیست از دست ندادیم تنهایی را ...

Image result for ‫عکس نوشتهای زیبا‬‎

یارا ن همه رفتند ولی باکی نیست از دست ندادیم تنهایی را ...:: برچسب‌ها: یاران , تنهایی , ترس , اول چت , ,
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
نویسنده :
تاریخ : جمعه 10 آذر 1396
شاید ان روز بیاید ...

Image result for ‫عکس نوشتهای زیبا‬‎

شاید ان روز بیاید ...:: برچسب‌ها: شاید , صبر , لبریز , اول چت , ,
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
نویسنده :
تاریخ : جمعه 10 آذر 1396
ساحل جواب سرزنش موج را نداد

Image result for ‫عکس نوشتهای زیبا‬‎

ساحل جواب سرزنش موج را نداد

گاهی فقط سکوت جواب سبکسری است:: برچسب‌ها: ساحل , جواب , سبکسری , اول چت , ,
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
نویسنده :
تاریخ : جمعه 10 آذر 1396
دردل خانه خرابم چه امیدی دارم

Image result for ‫عکس نوشتهای زیبا‬‎

دردل خانه خرابم چه امیدی دارم

من همان دانه بی حاصل گندم زارم ....:: برچسب‌ها: دانه , امید , بی حاصل , اول چت , ,
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
نویسنده :
تاریخ : جمعه 10 آذر 1396
زندگی به من اموخت

Image result for ‫عکس نوشتهای زیبا‬‎

زندگی به من اموخت :همیشه منتظر حمله احتمالی کسانی باشیم که محبت زیادی به انها کردیم...:: برچسب‌ها: حمله , محبت , اول چت , ,
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
نویسنده :
تاریخ : جمعه 10 آذر 1396
تا وقتی که تو هستی دستانم را بگیری

Image result for ‫عکس نوشتهای زیبا‬‎

تا وقتی که تو هستی دستانم را بگیری

ارزو میکنم هر روز زمین میخوردم ...:: برچسب‌ها: زمین , دست , تو , اول چت , ,
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
نویسنده :
تاریخ : جمعه 10 آذر 1396
خدایا به تنهاییت قسم...

Image result for ‫عکس نوشته عاشقانه‬‎

خدایا به تنهاییت قسم...:: برچسب‌ها: خداحافظ , عشق , حلالم کن , ,
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
نویسنده :
تاریخ : پنج شنبه 9 آذر 1396
کنار دریا عاشق باشی ...

Image result for ‫عکس نوشته عاشقانه‬‎

کنار دریا عاشق باشی ...:: برچسب‌ها: عشق , کنار کشیدن , ,
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
نویسنده :
تاریخ : پنج شنبه 9 آذر 1396
دستان تو ...

Image result for ‫عکس نوشته عاشقانه‬‎

دستان تو ...:: برچسب‌ها: عشق , شیرین , شام , ,
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
نویسنده :
تاریخ : پنج شنبه 9 آذر 1396
ارزو هایم را لیست کرده ام...

Image result for ‫عکس نوشته عاشقانه‬‎

ارزو هایم را لیست کرده ام...:: برچسب‌ها: عشق , شیرین , شام , ,
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
نویسنده :
تاریخ : پنج شنبه 9 آذر 1396
احساس خوبی به ادم دست میده ...

Image result for ‫عکس نوشته عاشقانه‬‎

احساس خوبی به ادم دست میده ...:: برچسب‌ها: عشق , اسمان , یار , ,
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
نویسنده :
تاریخ : پنج شنبه 9 آذر 1396
دلم برای توکه نه ....

Related image

دلم برای تو که نه!
ولی برای روزهای با هم بودنمان تنگ شده
برای تو که نه!
ولی برای “مواظب خودت باش” شنیدن تنگ شده
برای تو که نه!
ولی برای دلی که نگرانم میشد تنگ شده
راستش! برای اینها که نه
برای خودت
دلم خیلی تنگ شده...:: برچسب‌ها: دل , تو , باهم , اول چت , ,
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
نویسنده :
تاریخ : شنبه 18 آذر 1396
دلم حضور مردانه میخواهد..

Image result for ‫عکس عاشقانه‬‎

دلــم حـضـور مــردانــه می خــواهــد ...نـــه اینـکـه مــرد بــاشـد

نه ...مــــردانــه ­ بـاشـد

حــرفـش... قــولــش.. فــکــرش...

نـگـاهـش... قـلـبـش... و ...آنــقــدر مــردانــه

کـه بـتـوان تا بـیـنهـایــت دنـیــابـه او اعـتــمــاد کــرد !!:: برچسب‌ها: دل , رخت , عشق , اول چت , ,
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
نویسنده :
تاریخ : شنبه 18 آذر 1396
تکیه بده...

Image result for ‫عکس عاشقانه‬‎

تکیه بده


تکیه بده اما به شانه هایی که اگر خوابت برد سرت را زمین نگذارد:: برچسب‌ها: تکیه , سر , من , شانه , اول چت , ,
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
نویسنده :
تاریخ : شنبه 18 آذر 1396
روزی من وتو دور از هم...

Related image

روزى من وتو....
دور از هم .....
در آغوش غريبه اى به ياد هم بيوفتيم.....
و بى صدا گريه کنيم......:: برچسب‌ها: روزی , من , تو , اول چت , ,
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
نویسنده :
تاریخ : شنبه 18 آذر 1396